Legal advice

En compliment de la llei 34/2002, d’onze de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, t’informem que el lloc web http://playfulcoding.udg.edu pertany a Universitat de Girona, amb CIF Q6750002E.

Contacte:
Campus Montilivi, Edifici P4 – 17071 Girona
e-mail: early.mastery@eia.udg.edu